Reserva da Biosfera da Unesco, (LIC) Lugar de Interese da Unión Europea, (ZEPA) Zona de Especial Protección das Aves, Rede Natura 2000, Zona Protección do Urso (Oso Pardo), ZEPVN Zona Especial Protección dos valois naturais, Reserva Nacional de Caza....

¿CANDO O PARQUE NATURAL?

jueves, 25 de marzo de 2010

Parque Natural de Somiedo, o exemplo a seguir (II)

Un feito importantísimo que se produciu durante estes anos foi a sensibilización ambiental da  poboación de Somiedo, que comprendeu que un dos seus maiores activos é a situación do medio natural do seu territorio e a súa riqueza de fauna e flora. Esta concienciación posibilitou que as actuacións de defensa e protección da fauna salvaxe conten co apoio da práctica totalidade dos habitantes do concello.


En canto ás actuacións de dinamización económica e social, pasaremos a describilas a continuación xa que se foron desenvolvendo ao longo destes 15 anos de existencia do Parque e mediante as actuacións previstas nos PRUG. Actualmente atópase en vigor o III PRUG do Parque Natural de Somiedo, elaborado en 2000 e estase comezando a elaborar o borrador do IV Plan. Nos tres Plans aprobados fíxose especial fincapé en manter e potenciar a actividade gandeira.

Crece a actividade gandeira

En sintonía coa evolución da PAC no sentido de primar a agricultura da montanha e que sexa respectuosa co medio natural, desde a Consellería de Medio Rural dispúxose que o apoio das Medidas de Acompañamento no territorio dos Parques, tanto Naturais como no Nacional dos Picos de Europa, fóra o máximo posible, facendo que os pagos por Indemnización compensatoria de Montaña aos gandeiros a título principal do Parque Natural de Somiedo pasen de 232 mil euros na campaña do 1998 a 374 mil euros na do 2002, e as axudas agroambientais pasaron neste mesmo período de 674 a 921 miles de euros. 

Estes importantes apoios contribuíron, con toda seguridade, a conseguir que actualmente o censo de gando vacún en Somiedo aumente respecto ao de 1988, pasando de 4.766 cabezas de vacún a máis de 6.000 o ano 2003 a pesar de que o número de explotacións baixe de case de 400 a 177, das cales 145 o son a título principal, o que permite confiar en que a actividade gandeira, que como diciamos ao principio era a principal e un dos elementos fundamentais da conservación do territorio, non só non diminuíu, senón que se incrementou en número e en calidade, á vez que as explotacións reestruturáronse, pasando dunha media de 11 animais por explotación a case 40 cabezas actualmente. 

Turismo

Outra actividade que tivo un gran desenvolvemento foi o do turismo: as campañas de educación ambiental realizadas con base no Parque Natural de Somiedo e a difusión e promoción do Parque posibilitaron o coñecemento e posta en valor do concello e da súa natureza, o que atraeu a un número cada día maior de turistas. Como resposta á demanda de servizos destes visitantes desenvolveuse un importante sector de servizos, tanto de aloxamentos como de restauración.

No hay comentarios:

Publicar un comentario