Reserva da Biosfera da Unesco, (LIC) Lugar de Interese da Unión Europea, (ZEPA) Zona de Especial Protección das Aves, Rede Natura 2000, Zona Protección do Urso (Oso Pardo), ZEPVN Zona Especial Protección dos valois naturais, Reserva Nacional de Caza....

¿CANDO O PARQUE NATURAL?

miércoles, 3 de marzo de 2010

Parque Natural de Somiedo, o exemplo a seguir (I)

No ano 1988 o Principado de Asturias aprobou a declaración do Parque Natural de Somiedo. Transferidas ás Comunidades Autónomas as competencias sobre conservación da natureza a mediados dos anos 80, comezaban a exporse espazos naturais protexidos baixo a fórmula de Parque
Natural ou Rexional como diferenciación fronte aos Parques Nacionais xa existentes e que quedaran baixo tutela da Administración central. Esta declaración tivo un especial relevo por tratarse da primeira vez que se declarou un
espazo que cubría todo o territorio municipal, o concello de Somiedo neste caso, e englobaba
aos seus máis de trinta núcleos de poboación con todos os seus habitantes e todas as actividades
que se desenvolvían nese territorio. O municipio de Somiedo, situado no sur de Asturias lindando con León, é unha zona moi montañosa,cuxa actividade case exclusiva entón era a gandería de vacún de carne, e cunha economía moi precaria, ocupando naquelas épocas o posto 77 na lista dos 78 municipios da rexión ordenados de maior a menor renda. 

Esta débil situación da economía municipal contrasta vivamente coa riqueza de flora e fauna, pois o territorio de Somiedo ademais de dispor dunha enorme diversidade de vexetación, acolle ás especies máis sinaladas de Asturias e do norte de España. Estas características especiais, propiciaron que, na lei de declaración do Parque, establézase que a conservación dos valores naturais da área, fágase de xeito compatible co mantemento e mellora das actividades tradicionais e co desenvolvemento económico e social da zona, remitindo aos Plans Reitores de Uso e Xestión (PRUG) o labor de regular as actuacións de conservación e desenvolvemento. 


A aprobación e desenvolvemento dos distintos Plans xa  finalizados ou en curso permitiu e potenciado non só a conservación do espazo e os seus valores, senón a posta en marcha de programas específicos que melloraron substancialmente as condicións económicas e sociais da zona.
Como valoración obxectiva do labor de conservación da flora e a fauna, debemos destacar a declaración do Parque Natural de Somiedo como Reserva da Biosfera no ano 2000.

No hay comentarios:

Publicar un comentario