Reserva da Biosfera da Unesco, (LIC) Lugar de Interese da Unión Europea, (ZEPA) Zona de Especial Protección das Aves, Rede Natura 2000, Zona Protección do Urso (Oso Pardo), ZEPVN Zona Especial Protección dos valois naturais, Reserva Nacional de Caza....

¿CANDO O PARQUE NATURAL?

martes, 20 de abril de 2010

O lobo: inimigo do gando ou reclamo turístico?

O Grupo de Acción Local Montaña de Riaño presentou o proxecto "Wolf: Wild Life & Farmers"


O pasado venres presentouse en León a primeira fase do traballo de "Wolf: Wild Life & Farmers". Trátase dun audiovisual de case 20 minutos que ten como principal obxectivo profundar no coñecemento do lobo e os seus costumes, fomentar a súa convivencia cos habitantes do medio rural, especialmente cos gandeiros, e buscar novas fórmulas para o turismo.
O presidente do grupo de acción local (GAL) Montaña de Riaño, Francisco García, o presidente do GAL Valladolid Norte (con sede en Villalón de Campos, José Andrés García Mouro e o biólogo Carlos Sanz foron os encargados de presentar este traballo no que se recollen as opinións de administracións ambientais, gandeiros afectados por ataques de lobo, axentes forestais, asociacións conservacionistas e cazadores co fin de mostrar a realidade da problemática en torno ao lobo e a coexistencia territorial en zonas de gandería extensiva das comunidades autónomas de Castela e León, Galicia e Asturies, que son das que proceden os grupos de acción local que participaron neste proxecto.
"Este DVD pretende situar ao neófito no debate xerado ao redor desta coexistencia, así como intentar buscar puntos de encontro entre os distintos axentes sociais, económicos, ambientais para lograr nos territorios soluciones e posibles aproveitamentos para este recurso en que o lobo pode converterse", aseguran os seus promotores. En palabras de José Andrés García Mouro, "o problema do despoboamento que actualmente sufrimos todos os municipios do medio rural afecta tamén á as especies faunísticas". Para o presidente do GAL Valladolid Norte, "necesitamos novos perfís de turistas", unha misión na que pode xogar un factor moi importante a presenza do lobo.
É o caso, por exemplo, da zamorana Sierra da Culebra, onde reside boa parte da poboación de lobos da Península e que, polo seu número, nos últimos tempo convertéronse nun reclamo para moitos turistas, que viaxan ata esta comarca coa esperanza de poder ver lobos no seu hábitat.

Para o biólogo Carlos Sanz, que fose colaborador do desaparecido Félix Rodríguez de la Fuente ("que o lobo viva onde queira e poida para que nas noites españolas non falten nunca os aullidos", dixo no seu día o mestre), en España hai actualmente en 1.500 e 2.500 exemplares de lobo, o que lle converte nun animal ameazado pero xa non en perigo de extinción.

Este proxecto que emprenderon varios grupos de acción local, e que se prolongará ata o ano 2013, contou en 2009 cunha dotación orzamentaria de 65.590 euros, subvencionados na súa totalidade polo Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño a través da Rede Rural Nacional. Foi precisamente o pasado ano cando se captou o interese de grupos de acción local de Portugal, Suecia e Estonia para traballar conxuntamente neste proxecto que se presentará o 6 de maio no Parlamento Rural Sueco, que se celebrará en Sunne, na rexión de Värmland, onde existe tamén esta problemática de coexistencia entre o lobo e os profesionais do campo. Os GAL integrantes de proxecto "Wolf: Wild Life & Farmers" volveron a presentar o seu proxecto á convocatoria do MARM da Rede Rural Nacional , cun orzamento total de 545.500 euros, cos obxectivos de potenciar a figura da gandería como actividade sostible e necesaria para a mellora da biodiversidade e dos seus activos como garantes diso, pór en valor a figura do gandeiro como activo clave para a contribución ao desenvolvemento sostible e a conservación da biodiversidade, incrementar a concienciación da poboación xeral, propiciando un cambio na mentalidade "negativa" que sobre o lobo tense nos territorios rurais, expor á Comisión Europea e aos Estados Membros unha proposta de consenso que supoña unha solución, utilizando a metodoloxía Leader, promover, propor e difundir accións de compatibilidade e coexistencia entre as explotacións gandeiras e o lobo e vertebrar os distintos elementos e axentes implicados (administracións ambientais, gandeiros, cazadores, sindicatos agrarios, entidades conservacionistas, administracións locais e empresarios rurais) para buscar conxuntamente distintos aproveitamentos sostibles ao redor do recurso lobo.

Alto Narcea e Muniellos en Asturies, Adisac-La Voz, Adata, Aderisa, Adri Pombais e Macoval en Zamora, Montaña de Riaño (León), Montaña Palentina, Ancares, Courel, Montes e Vales en Lugo e o como coordinador Adri Valladolid Norte son os grupos de acción local promotores deste proxecto. A existencia do lobo ou de o urso (oso) convértese nun dos mellores indicadores de "saúde natural" dun territorio; e hai que buscar a vantaxe competitiva desta oportunidade, sen que existan prexudicados; e que ante a opinión pública sexa a gandería extensiva o símbolo e os garantes desta oportunidade para a xeración doutras actividades, produtos ou servizos nos territorios rurais", afirman.

1 comentario:

  1. Leer está entrada llena mi ilusión, la bella estampa de o lobo me impactó y me llena de alegría ver que son muchas las gentes que entienden que podemos y debemos compartir y coexistir con las "poblaciones" o los pobladores de siempre. Adiante ¡Ancares Parque Natural!

    ResponderEliminar