Reserva da Biosfera da Unesco, (LIC) Lugar de Interese da Unión Europea, (ZEPA) Zona de Especial Protección das Aves, Rede Natura 2000, Zona Protección do Urso (Oso Pardo), ZEPVN Zona Especial Protección dos valois naturais, Reserva Nacional de Caza....

¿CANDO O PARQUE NATURAL?

viernes, 9 de abril de 2010

Non mais encoros no Navia


A Coordinadora Ecoloxista d'Asturies volve manifestar a súa total oposición ao proxecto de aproveitamento hidroeléctrico do río Navia na concesión de Suarna pola empresa Saltos do Navia un concesión do ano 1952 que afecta a Asturias e Galicia e que esta en información publica en Boletín da Provincia de Lugo do pasado 30-3-2010 e que en breve sairá no Bopa asturiano a iniciativa do Ministerio de Medio Ambiente que lle deu o visto e prace ao previo de consultas ambientais do ano 2008.Este vello proxecto contra o que levamos anos traballando, que afectar á zona fronteiriza con Galicia, non tivo ata agora a oposición do Goberno Asturiano neste tema, mentres o anterior goberno  Galego manifestouse en varias ocasións contra de devandito proxecto, presentado tamén suxestións ao Ministerio neste mesmo sentido como tamén fixemos desde a Coordinadora.

      A conca do Navia asturiano vén padecendo desde fai anos a presión das empresas eléctricas sobre o aproveitamento dos seus recursos, xa ten 3 grandes encoros (Salime con 266 Hm2, Doiras con 119 Hm3 e   Arbon con 38 Hm3) e ademais deste proxecto teñen tamén solicitudes para realizar encoros no seu afluente o Agueria.

     Este proxecto recuperado en varias ocasións e con diversas modificacións, iniciou a súa tramitación ambiental pública, pretende realizar unha presa cunha cota de 286 metros e unha capacidade de 123 Hm3 cunha conca aproveitada de 1065 Km2 e unha central que iría situada na marxe esquerda río Suarna en terreos de Fonsagrada-Lugo.

      Un novo encoro resulta inaceptable polo forte impacto que supón para esas zonas e as súas xentes que intentan vivir do aproveitamento agro-gandeiro e da actividade turística que ten como referencia a paisaxe que desaparecería con estes proxectos.

A  construción dos encoros leva diversos impactos significativos:

- Anegación das terras, nesta caso protexidas dentro dun LIC como é o dos Ancares - Courel.

- Alteración  do territorio, o seu morfología e paisaxe.

- Reduce a diversidade biolóxica, destrución do ecosistema protexido,  dificulta a emigración dos peixes,  impide o transporte de elementos nutritivos augas abaixo, diminúe o caudal dos ríos.

- Séguenos convertendo en reserva enerxética, cando tanto Asturies como Galicia somos exportadores  de enerxía eléctrica  a pesar de ser grandes consumidores, esta exportación de enerxía é a conta da paisaxe e a saúde da veciñanza.

- Suporía a destrución irreversible pola presa e a canalización xunto ás alteracións do réxime de fluxos de superficies de hábitat de conservación prioritaria dentro da Unión Europea (Directiva 92/43/CEE do Consello relativa á conservación de habitas naturais) non podemos esquecer que a zona esta declarada Lugar de Interese Comunitario está incluída dentro da Reserva da Biosfera Río Eu, Oscos e Terras de Burón

No hay comentarios:

Publicar un comentario